Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • HT-G700

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rješavanje problema kad nema zvuka prilikom povezivanja na eARC
 • Rješavanje problema kad se zvuk emitira kao ARC prilikom povezivanja na eARC

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Mac OS X

Napomene:

 • Nije zajamčen ispravan rad na svim računalima.
 • Operacijski sustav potrebno je instalirati kad se računalo isporuči iz tvornice. Nije zajamčen ispravan rad u nadograđenim okruženjima ili okruženjima s više operacijskih sustava.
 • Rad u preporučenom okruženju nije zajamčen na svim računalima. Osim toga, ne jamčimo ispravan rad s proizvodima koje ste instalirali na vlastito računalo, na nadograđenim proizvodima, u okruženjima s više operacijskih sustava i okruženjima s više monitora.

Što vam je potrebno

 • USB uređaj za pohranu: Pripremite USB uređaj za pohranu formatiran s pomoću FAT32.
  Napomena: Ne upotrebljavajte USB uređaj za pohranu koji nije formatiran s pomoću FAT32.
 • Vrsta USB-a: USB2.0
 • Kapacitet: više od 256 MB

Napomena: Nije zajamčen ispravan rad za sve USB uređaje za pohranu, konverzijske adaptere za USB uređaj za pohranu i USB čvorišta.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka 1.107 ili 2.127 za G700

Verzija datoteke

 • 1.107 ili 2.127
  Napomena: Postoje dvije verzije softvera ovisno o upotrijebljenim dijelovima.

Veličina datoteke

 • 3.60 MB (3 778 561 bajtova)

Datum izdanja

 • 25-07-2023

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Vaše su programske datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi tanki zvučni sustav. Ako broj verzije odgovara sljedećem, ne trebate provesti ažuriranje.

 • Ako je verzija 1.xxx, 1.107 ili novija
 • Ako je verzija 2.xxx, 2.127 ili novija

Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

 1. Uključite jedinicu i provjerite pokreće li se normalno.
 2. Povežite subwoofer s jedinicom.
  Napomena: Upute za povezivanje subwoofera s jedinicom potražite u uputama za upotrebu. (Ovisno o tome je li subwoofer povezan, prikazuje se različita verzija softvera)
 3. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb MENU (Izbornik) → strelica prema dolje, odaberite SYSTEM (Sustav) i pritisnite ENTER (Unesi).
 4. Na daljinskom upravljaču nekoliko puta pritisnite strelica prema dolje kako biste odabrali VERSION (Verzija) i pritisnite ENTER (Unesi).
 5. Informacije o verziji jedinice prikazuju se prilikom pomicanja.
 6. Provjerite verziju softvera. (Ako verzija softvera nije najnovija, potrebno je ažuriranje.) Ako je verzija 1.107 ili 2.127 ili novija, već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Važna obavijest

 • Pažljivo pročitajte upute, u suprotnome možete oštetiti svoj tanki zvučni sustav.
 • Ne isključujte tanki zvučni sustav te mu ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.
 • Nemojte iskopčati kabel za napajanje tijekom ažuriranja. Zbog toga može doći do oštećenja i možda će biti potrebni popravci.
 • Nemojte izvršavati nijednu radnju dok se ažuriranje ne dovrši.

Softver je ažuriran s pomoću USB uređaja za pohranu. Pojedinosti potražite u sljedećem postupku.
Napomena: Nemojte uklanjati kabel za napajanje tijekom ažuriranja. U suprotnome, mogli biste oštetiti jedinicu i možda će biti potrebni popravci.

Preuzimanje i instaliranje

Ako se računalo može povezati s internetom i s USB uređajem za pohranu, ažuriranje možete izvesti s pomoću računala u skladu s koracima u nastavku.

1. korak: S pomoću računala prenesite datoteku za ažuriranje softvera na USB uređaj za pohranu.

 1. Pritisnite gumb Download (Preuzmi), pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete, zatim pritisnite gumb Download (Preuzmi). Započet će preuzimanje.
 2. Spremite datoteku na radnu površinu računala ili na bilo koju lokaciju bez izmjene naziva datoteke.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, pritisnite na nju desnom tipkom miša i zatim pritisnite Properties (Svojstva). Ako je veličina 3.60 MB ( 3 778 561 bajtova), onda je preuzimanje uspješno dovršeno.
  Napomena: Ako veličina ne iznosi 3.60 MB ( 3 778 561 bajtova), preuzimanje možda nije uspjelo. Obrišite datoteku s USB pogona i ponovno je preuzmite.
 4. Dva puta pritisnite na preuzetu datoteku i odaberiteExtract all (Izdvoji sve), a zatim odaberiteExtract (Izdvoji) bez izmjene naziva mape.
 5. Kad završi izdvajanje datoteke, stvorit će se mapa G700_Update. Uvjerite se da datoteka FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN postoji u toj mapi.
 6. Umetnite USB uređaj za pohranu u USB priključak na računalu.
 7. Povucite i ispustite datoteku FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN izravno u korijensku datoteku USB uređaja za pohranu.
  Napomena: Ako ne spremite FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN datoteku u korijensku datoteku USB uređaja za pohranu bez ikakvih drugih datoteka, ažuriranje možda ne uspije.
 8. Provjerite postoji li datoteka FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN u korijenskoj datoteci USB uređaja za pohranu. Nakon što potvrdite, prijenos datoteke za ažuriranje je dovršen i možete nastaviti s Korakom 2: Ažuriranje softvera jedinice.

2. korak: Ažuriranje softvera jedinice

 1. Priključite kabel za napajanje tankog zvučnog sustava.
 2. Na tankom zvučnom sustavu ili daljinskom upravljaču pritisnite (Power) (Napajanje) i pričekajte da se na zaslonu prikaže prethodni unos.
 3. Provjerite je li povezan subwoofer.
  Napomena: Ako subwoofer nije povezan, povežite ga. Ako je potrebno, pogledajte upute za povezivanje o tome kako povezati subwoofer.
 4. Umetnite USB uređaj za pohranu koji sadrži ažuriranje softvera u tanki zvučni sustav.
 5. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb MENU (Izbornik) → strelica prema dolje, odaberite UPDATE (Ažuriranje) i pritisnite ENTER (Unesi).
 6. Odaberite START (Početak), a zatim pritisnite gumb ENTER (Unos).
 7. Pokrenut će se postupak ažuriranja i zaslon će izgledati kako je prikazano:
  Ploča prikazuje od 0 % do DONE (Završeno) ovisno o postupku.
  Napomene:
  • Nemojte iskopčati kabel za napajanje tijekom ažuriranja. Zbog toga može doći do oštećenja i možda će biti potrebni popravci.
  • Nemojte izvršavati nijednu radnju dok se ažuriranje ne dovrši.
 8. Kad se prikaže DONE (Dovršeno), tanki zvučni sustav automatski će se ponovno pokrenuti, a postupak ažuriranja je dovršen.
  Napomena: Vrijeme potrebno za dovršetak ažuriranja je otprilike 3 – 10 minuta.
 9. Provjerite je li verzija softvera ažurirana na najnoviju verziju postupkom Check the firmware version (Provjerite verziju programskih datoteka). Ako nije prikazana ispravna verzija, ponovno provjerite verziju nakon izvedbe funkcije Initialize (Inicijaliziraj). Ako izvršite funkciju Initialize (Inicijaliziraj), Bluetooth informacije o uparivanju također će se obrisati te ponovno izvršite uparivanje. Ovisno o povezanom uređaju, možda će biti potrebno obrisati informacije o Bluetooth uređaju na povezanom uređaju i zatim ponovno upariti. Također, povezivanje sa subwooferom može se prekinuti. U tom slučaju, provjerite sadržaj Connecting the Subwoofer manually (Ručno povezivanje subwoofera) u korisničkim uputama i zatim povežite.

Metoda inicijalizacije

 1. Pritisnite MENU (Izbornik). SPEAKER (Zvučnik) se pojavljuje na zaslonu prednje ploče.
 2. Pritisnite gore / strelica prema dolje kako biste odabrali RESET (Ponovno postavi), a zatim pritisnite ENTER (Unesi).
 3. Pritisnite gore / strelica prema dolje kako biste odabrali ALL RESET (Sve ponovno postavi), a zatim pritisnite ENTER (Unesi).
 4. Pritisnite gore / strelica prema dolje kako biste odabrali START (Ponovno postavi), a zatim pritisnite ENTER (Unesi). Sve se postavke vraćaju na zadane vrijednosti.

Napomena: Ako ne možete provesti vraćanje postavki s pomoću izbornika postavki, pritisnite i držite (Power) (Napajanje) i - (jačina zvuka) na tankom zvučniku dulje od 5 sekundi. Postavke se vraćaju u početno stanje. Za više detalja pogledajte korisničke upute.