Fotoaparati s izmjenjivim objektivima

Fotoaparati s izmjenjivim objektivima

Fotoaparati s izmjenjivim objektivima

Novi LCD zaslon varijabilnog kuta u 4 osi | Alpha 7R V | Sony | α

Titlovi “Novi LCD zaslon tipa 3,2 varijabilnog kuta u 4 osi” i “Rezolucija od 2,1 milijun točaka*” preko prikaza kućišta fotoaparata, zaslon se rotira po različitim osima

Bilješka uz titl: “Približno”

Titlovi “Novi LCD zaslon tipa 3,2 varijabilnog kuta u 4 osi” i “Gore: 98°, dolje: 40°, u stranu: 180°, rotacija: 270°*” preko prikaza kućišta fotoaparata, zaslon se rotira po različitim osima
Bilješka uz titl: “Približno”