Popis značajki

Ilustracija na kojoj je zvučnim valovima prikazana konverzija analognog zvuka u digitalni.

Ugrađena digitalna obrada signala 

ECM-B10 inkorporira ugrađenu digitalnu obradu signala koja pretvara analogne podatke u digitalne unutar tijela mikrofona. Obrada primjenom Sonyjevih patentiranih algoritama pruža oštru usmjerenost, a tri uzorka hvatanja zadovoljavaju različite potrebe snimanja zvuka.
Ilustracija koja objašnjava kako se zvuk hvata putem 4 kapsule mikrofona i prikupljaju u procesoru digitalnog zvuka u mikrofonu.

Usmjerenost koju pruža usmjereni mikrofon, u kompaktnoj veličini

Četiri mikrofonske kapsule visokih radnih značajki funkcioniraju s novim algoritmom za formiranje zrake kako bi se omogućila iznimno oštra usmjerenost koja učinkovito odbija zvuk izvan osi. Sve navedeno omogućeno je u iznimno kompaktnom mikrofonu.
Ilustracija tri grafikona s prekidačem na stražnjoj ploči.  Slijeva nadesno: superusmjereni, jednosmjerni i višesmjerni uzorak

Birajte između tri postavke usmjerenosti

Napredna tehnologija digitalne obrade signala pruža tri uzorka hvatanja u jednom svestranom mikrofonu. Putem kontrola na stražnjoj ploči mikrofona birajte između superusmjerenog, jednosmjernog i višesmjernog uzorka, ovisno o potrebama snimanja. 
Slika osoba koja snima samu sebe u superusmjerenom načinu rada, ECM-B10 je spojen na fotoaparat.

Superusmjereni uzorak: hvatanje zvuka izravno ispred fotoaparata

Superusmjereni uzorak hvatanja hvata zvuk iz fokusiranog područja ispred mikrofona te je idealan za snimanje intervjua ili samih sebe. Ovaj je način rada veoma učinkovit u suzbijanju zvuka koji dolazi sa strane i straga mikrofona, a istovremeno naglašava zvuk koji dolazi ravno sprijeda.
Slika snimatelja koji snima glazbenike koristeći se jednosmjernim načinom rada, ECM-B10 je spojen na fotoaparat.

Jednosmjerni uzorak: hvatanje širokog polja ispred mikrofona

Jednosmjerni uzorak najbolji je izbor kada se ispred mikrofona nalazi više izvora zvuka. Ovim se načinom rada hvata zvuk iz šireg područja ispred mikrofona, s time da se suzbija zvuk koji dolazi straga. Zbog toga je idealan za snimanje panel-rasprava ili skupina glazbenika. 
Snimatelj snima u prirodi, zvuk prati putem slušalica. Fotoaparat je opremljen mikrofonom ECM-B10 u višesmjernom načinu rada.

Višesmjerni uzorak: hvatanje zvuka iz svih smjerova

Višesmjerni uzorak jednako je osjetljiv u svim smjerovima. Višesmjerno hvatanje odlično je za snimanje razgovora između snimatelja i osobe koju se intervjuira ili pak općih zvukova iz okoline u kojoj se fotoaparat nalazi. 
Ilustracija koja objašnjava kako digitalni zvuk konvertiran u mikrofonu ulazi u kućište fotoap. kao digitalni zvuk putem priključka s više sučelja kompat. s digit. audiosučeljem

Digitalno audiosučelje za jasan zvuk

ECM-B10 komatibilan je sa širokim asortimanom Sonyjevih fotoaparata0. Kada se upotrebljava zajedno s fotoaparatom opremljenim priključkom s više sučelja koji podržava digitalno audiosučelje1, audiosignal može se odašiljati izravno u digitalnom obliku, zahvaljujući čemu se zvuk visoke kvalitete šalje bez degradacije.
Krupni plan prekidača filtra na stražnjoj ploči. Prekidač je postavljen na filtar za eliminaciju šuma.

Čist zvuk s učinkovitom eliminacijom šuma

Filtar za eliminaciju šuma mikrofona ECM-B10 primjenjuje digitalnu obradu signala da minimizira neželjene zvukove iz okoline čime se dobiva čišći zvuk. Dostupan je i filtar za eliminaciju niskih šumova kojem jednostavno možete pristupiti putem stražnje ploče. Njime se smanjuju niskofrekventni šumovi iz izvora poput vjetra i klima-uređaja. Maksimiziranjem kvalitete zvuka u fazi snimanja na ovaj način smanjuje se potreba za eliminacijom buke tijekom naknadne obrade, što tijekove rada čini učinkovitijima.
Slika mikrofona ECM-B10 spojenog na fotoaparat putem priključka s više sučelja bez upotrebe kabela.

Postavljanje bez kabela 

Kada mikrofon ECM-B10 upotrebljavate s kompatibilnim fotoaparatom i priključkom s više sučelja, kabelima za povezivanje ne morate se zamarati. Ne morate se brinuti o mehaničkom prijenosu šumova do mikrofona kroz kabele i priključnice, a kabeli vam neće smetati tijekom snimanja, čak ni kada snimate dok je LCD monitor varijabilnog kuta fotoaparata vodoravno otvoren. 
Ilustracija koja prikazuje kako baterija kućišta fotoaparata napaja mikrofon

Rad bez baterije 

Budući da se mikrofon izravno napaja putem priključka s više sučelja fotoaparata, možete snimati koliko god želite bez da se morate brinuti o tome da će se baterija isprazniti tijekom snimanja. 
Slika stražnje ploče mikrofona ECM-B10, prikazani su kontrolni prekidači i kotačići

Intuitivno rukovanje i potpuno kontrola

Kontrola razine snimanja, analogni izlaz za kompatibilnost sa širokim rasponom fotoaparata i prigušivač koji olakšava postavljanje optimalne razine signala, sve to doprinosi svestranosti ovog mikrofona. Ova razina kontrole može doprinijeti jednostavnoj postprodukciji bez stresa.
Slika kompaktnog proizvoda koji se može nositi u jednoj ruci

Kompaktna veličina pruža bolju prenosivost

Duljine svega 79,3 mm, mikrofon je iznimno prenosiv i spreman za snimanje u svakom trenutku. Prednja strana jedinice neće vam smetati u snimanju, čak ni kada se koristite širokokutni objektivom. Lako ga možete kombinirati s drugim elementima, poput kardana i držača.
Slika mikrofona ECM-B10 s krznom obloženom zaštitom od vjetra

Isporučena zaštita od vjetra

Mikrofon se isporučuju sa zaštitom od vjetra koji može učinkovito smanjiti šumove uzrokovane vjetrom prilikom snimanja na otvorenom.
Slika osobe koje fotoaparatom na kardanu snima zvuk kraj male rijeke.

Dizajn otporan na prašinu i vlagu

ECM-B10 je prikladan za snimanje na otvorenom u svim vremenskim prilikama te je njegova konstrukcija otporna na prašinu i vlagu. Kada se upotrebljava s kompatibilnim fotoaparatom kabeli za spajanje nisu potrebni. Zbog toga priključnice fotoaparata mogu ostati zatvorene što predstavlja dodatnu zaštitu od elemenata.
Slika s fokusom na dijelu između priključka i stražnje ploče kojim se smanjuju niskofrekvencijski šumovi od vibracija

Suzbijanje udaraca i vibracija

Konstrukcija mikrofona ECM-B10 suzbija udarce i vibracije čime se učinkovito smanjuju niskofrekvencijski šumovi uzrokovani vibracijama. Kako konfiguracija ne upotrebljava kablove eliminira se mogućnost prijenosa šumova vibracija putem kabela za povezivanje.

Informacije o uzorku hvatanja i frekvencijskom odzivu

Više pojedinosti o uzorcima hvatanja i frekvencijskom odzivu potražite u vodiču za pomoć.