ID oznaka članka : 00192346 / Posljednja izmjena : 25/04/2022Ispis

Kako mogu podesiti ili ponovno podesiti svoj LCD televizor tvrtke Sony bez operacijskog sustava Android (kabelski/zemaljski)?

  Prije početka


  Digitalno podešavanje (LCD televizor bez operacijskog sustava Android)

  1. Provjerite je li kabel antene ispravno priključen na televizor.
   Dijagram u nastavku služi kao primjer slike priključaka za zemaljsku/kabelsku televiziju. Pojedinosti ili druge informacije o povezivanju antene potražite u priručniku priloženom uz televizor. Priručnici se nalaze na web-mjestu podrške.
   Primjer ilustracije priključaka za zemaljsku/kabelsku televiziju.

  2. Uključite televizor.
  3. Pritisnite gumb MENU (Izbornik) ili HOME (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču.
   Dvije ilustracije jedna do druge. Lijevo: mjesto gumba Menu (Izbornik) na daljinskom upravljaču. Desno: mjesto gumba HOME (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču.
  4. Odaberite jednu od opcija u nastavku koja najbolje odgovara strukturi izbornika na vašem televizoru. Imajte na umu da se snimke zaslona u nastavku mogu razlikovati od onoga što vidite na vašem zaslonu.
   • Opcija A: Upotrijebite gumbe daljinskog upravljača sa strelicama i odaberite SettingsDigital set-upDigital Auto Tuning (Postavke → Digitalno postavljanje → Digitalno automatsko podešavanje) ili Auto Tuning (Automatsko podešavanje) kako je prikazano na snimci zaslona u nastavku.
    Slika
   • Opcija B: Upotrijebite gumbe daljinskog upravljača sa strelicama i odaberite SettingsSystem Settings (Postavke → Postavke sustava) ili Set-upChannel set-upDigital set-upDigital Auto Tuning (Postavljanje → Postavljanje kanala → Digitalno postavljanje → Digitalno automatsko podešavanje) ili Auto Tuning (Automatsko podešavanje) kako je prikazano na snimci zaslona u nastavku.
    Slika
  5. Kada vam se postavi pitanje Do you want to start Auto Tuning? (Želite li započeti automatsko podešavanje?), odaberite Yes (Da) ili OK (U redu) zatim potvrdite pritiskom na gumb Slika (Plus) .
   TV snimka zaslona: „Želite li započeti automatsko podešavanje?” Da/ne
  6. Odaberite između Antenna (Antena) ili Cable (Kabel).
  7. Kad odaberete opciju Antenna (Antena), započinje automatsko podešavanje za antenu.
  8. Ako je u prethodnom koraku odabrana opcija Cable (Kabel), prikazat će se izbornik za kabelsko podešavanje.
  9. Možete ručno postaviti opcije Scan Type (Vrsta pretraživanja), Frequency (Frekvencija) ili Network ID (ID mreže) ovisno o specifičnim mrežnim parametrima koje ste dobili od svog pružatelja emitiranog sadržaja.
  10. Ako niste ništa dobili, preporučujemo upotrebu zadanih postavki:
   • Scan type = (Vrsta pretraživanja) Quick scan (Brzo pretraživanje)
   • Frequency = (Frekvencija) Auto (Automatska)
   • Network ID = (ID mreže) Auto (Automatski)
   • Operator: S popisa odaberite naziv vašeg pružatelja emitiranog sadržaja
  11. Ako pretraživanje ne pronađe nijedan ili sve kanale, možete promijeniti postavku Scan Type (Vrste pretraživanja) na Full scan (Potpuno pretraživanje).
   • VAŽNO: Ako za podešavanje televizora odaberete potpuno pretraživanje, to može potrajati jedan sat ili više. Ako imate problema s postupkom kabelskog podešavanja, provjerite upotrebljava li možda vaš pružatelj usluga drukčije postavke.
  12. Nastavite odabirom opcije Start (Pokreni).
  13. Televizor će započeti podešavanje. Nakon završetka prikazat će se poruka potvrde.

  Analogno podešavanje (LCD televizor bez operacijskog sustava Android)

  Kako izvršiti analogno podešavanje