Mudar odabir za okoliš

Osmišljeno za budućnost

Sonyjevi audioproizvodi dizajnirani su za izniman zvuk, kao i s okolišem na umu.
Prema ciljevima našeg plana ekološkog upravljanja za 2025., želimo smanjiti potrošnju izvorne plastike u svim našim proizvodima i ambalaži.

Ekološki osviješteni proizvodi 

Zvuk i okoliš shvaćamo ozbiljno

Proizvodi Sonyjevih kućnih audio sustava upotrebljavaju recikliranu plastiku kako bi se smanjila količina korištene nove plastike.
Odabir materijala pogotovo utječe na kvalitetu zvuka, stoga samo godinama razvijali jedinstvenu recikliranu plastiku koja je bolja za okoliš i omogućuje izradu visokokvalitetnih audioproizvoda.

Razvoj reciklirane plastike

Našu recikliranu plastiku dobivamo iz diskova i boca za vodu.
S te plastika se uklanjaju svi omoti i premazi te se ona potom upotrebljava kao osnovni materijal. S ciljem postizanja beskompromisne kvalitete zvuka, ispitali smo brojne kombinacije kako bismo dobili najbolje moguće rješenja za audioproizvode.

[1] Diskovi  [2] Boce za vodu  [3] Usitnjavanje  [4] Reciklirana polikarbonatna plastika  [5]  Miješana izvorna plastika, ostali aditivi  [6] Peleti

Ilustracija koja prikazuje soundbar iznad 2 trakasta grafikona koji pokazuju 65-postotno smanjenje upotrebe nove plastike.
Smanjujemo upotrebu izvorne plastike u soundbarovima

Koristimo se recikliranom plastikom za razne komponente naših novih soundbarova. To rezultira 65 % manjom upotrebom nove plastike u usporedbi s prethodnim modelom.

[1] Model iz 2021.  [2] Model iz 2024.

Reciklirana tkanina

Tkanina koja se upotrebljava u našim proizvodima, kao što su BRAVIA Theatre Bar 9 i BRAVIA Theatre Quad, reciklirana je iz PET boca.
Materijal je pomno odabran kako bi se postigla optimalna kvaliteta zvuka, dizajn, tekstura i boja.

Ekološki osviještena ambalaža

Radimo na smanjenju količine plastike koja se upotrebljava u ambalaži tako da upotrebljavamo materijale od recikliranog papira za zaštitu proizvoda i umetke kao i ručke na bazi papira.

Smanjenje izvorne plastike u ambalaži novih soundbarova

Ambalaža naših novih soundbarova sadržava 95 % manje nove plastike nego ona prethodnog modela. Također smo smanjili količinu ispisa, zbog čega upotrebljavamo 60 % manje tinte. Cilj je da ambalaža bude ekološki prihvatljiva, izdržljiva i lijepo dizajnirana, bez narušavanja funkcionalnosti.

[1] Model iz 2021.  [2] Model iz 2024.

Ilustracija ambalaže soundbara i 2 trakasta grafikona koji pokazuju 65-postotno smanjenje upotrebe izvorne plastike
Slika prirodnih materijala za ambalažu slijeva i Sonyjeve ambalaže zdesna.
Sonyjev originalni miješani materijal

Svoj ekološki prihvatljiv originalni miješani materijal koristimo sve više, tako da smo ga primijenili za ambalažu sustava HT-AX7. Originalni miješani materijal ekološki je papirnati materijal od bambusa, vlakana šećerne trske i papira recikliranog nakon upotrebe.

Intervju s inženjerom

Portret sugovornika, Juko Fudžihira.
Yuko Fujihira

Sony Corporation, Poslovna grupa za kućnu zabavu i proizvode za zvuk,
Odjel akustičnog dizajna, Odjel dizajna 2

Na upotrebi materijala od reciklirane plastike u kućnim audioproizvodima radimo od 2010. godine. Dok smo njihove radne značajke podizali na razinu usporedivu s onima izvorne plastike, radili smo na aspektima dizajna i te smo materijale od reciklirane plastike učinili upotrebljivim u stvarnim proizvodima. 2016. razvili smo materijal od reciklirane plastike koji se koristi za unutrašnje komponente u našim proizvodima uzimajući u obzir i kvalitetu zvuka.

 No za dodatno širenje upotrebe materijala od reciklirane plastike morali smo prošiti opseg njihove primjene. Materijal koji smo nedavno razvili odlikuje se usporenim gorenjem. Tijekom razvojnog procesa nastojali smo postići kvalitetu zvuka što bližu materijalima koje smo prije koristili. Nakon proučavanja brojnih kombinacija uz višestruke prototipe i testiranja snage uspjeli smo proizvesti materijal koji zadovoljava zahtjeve za kvalitetu zvuka i fizičke zahtjeve proizvoda.